Prispejte


Nachádzajú sa ešte vojnové spomienky vo Vašej rodine? Vlastníte rodinné fotografie, dokumenty, spomienkové predmety?Osobne

Zoberte svoje fotografie a dokumenty do najbližšieho múzea, ktoré po digitalizácii Vám vrátime.


Cez internet

Na skenujte svoje dokumenty a zverejnite na facebookovej stránke projektu.Pomôžte nám zachrániť ešte jestvujúce spomienkové predmety, dokumenty, osobné a rodinné relikvie, aby boli zachované aj pre budúce generácie.
Pomôžte nám spomínať na státisíce ľudí, ktorí zomreli na bojiskách veľkej vojny alebo na tých, ktorí utrpeli celoživotné zranenia.
Nedovoľme, aby tieto obete upadli do večného zabudnutia.Zberné miesta

Bratislava
Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižková 18, 810 06 Bratislava
mkms1914@gmail.com
+421 2 204 91 253

Šamorín
Bibliotheca Hungarica
Parková 4, 931 04 Šamorín
roncz@furuminst.sk
+421 31 590 27 97

Senec
Mestské múzeum v Senci
Nám. 1 mája 2, 903 01 Senec
stresnak@gmail.com
+421 220205501

Dunajská Streda
Žitnoostrovné múzeum
Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
bevilagua.olga@zupatt.sk
+421 315511114

Galanta
Vlastivedné múzeum
Hlavná 976/8, 924 01 Galanta
vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk
+421 317805535

Komárno
Podunajské múzeum
Palatínová 13, 94505 Komárno
muzeumkomarno@gmail.com
+421 357731 476

Nové Zámky
Múzeum Jána Thaina
Pribinová 6, 940 62 Nové Zámky
pavolrusnak@post.sk
+421 356400032

Štúrovo
Mestské múzeum Štúrovo
Pri colnici 2 943 01 Štúrovo
sturovo.muzeum@gmail.com
+421 367524002

Levice
Štátny archív v Nitre – pobočka Levice
Vojenská 1, 934 01 Levice
vincze.ladislav@gmail.com
+421 366306420

Šahy
Hontianske múzeum
J. Rotaredisa 13, 93601 Šahy
muzeum@sahy.sk
+421 367412365

Lučenec
Novohradské muzeum
Kubínyho nám. 3, 984 01 Lučenec
nmlc@stonli.sk
+421 474332502

Fiľakovo
Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
hradnemuzeum@filakovo.sk
+421 474382017

Rimavská Sobota
Gemersko – malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota
director@gmmuzeum.sk
+421 475632741

Rožňava
Banícke múzeum
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
eszabobm@gmail.com
+421 557343710

Košice
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice – Staré mesto
martin.jarinkovic@vsmuzeum.sk
+421 55622 28 56

Kráľovský Chlmec
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľśká 41, 077 01 Kráľovský Chlmec
kcmap.zkgabi@gmail.com
+421 566321620