Fotográfia

Somorjai fogolytábor

A tábor területén jelentős termelő tevékenység folyt – cipő és ruhajavító műhely, szalma és gyékény műhely, szalmapapucs üzem, kádárműhely. A fogolytábor egyik különlegessége volt a kézműves csoport tevékenysége. A minisztérium külön engedélyével alakult, 30 hadifoglyot foglalkoztató dísztárgyak készítésére szakosodott csoport. Termékeiket a budapesti Hadsegélyező Hivatal értékesítette. A táborban orosz, olasz és szerb katonák voltak elhelyezve. A hadifoglyok vallásukat teljesen szabadon gyakorolhatták. Ennek szellemében a somorjai tábor területén volt ortodox orosz kápolna, katolikus kápolna és zsidó imaház is.

Helyszín:

Somorja

Adatközlő:

Bibliotheca Hungarica

Eredeti tulajdonos:

Bibliotheca Hungarica

JPG 1