Fotográfia

Fábry Zoltán 1897 - 1970

1897. augusztus 10-én született Stószon, tehetős kereskedő családban. 18 évesen 1915 októberében hívják be a 34. Kassai gyalogezred egy éves önkéntesi szolgálatra. A kassai alapképzést követően Losoncra kerül tiszti iskolába. A hadiérettségi megszerzése után július 14-én indult el századával a galíciai frontra. A tűzkeresztségen szeptember 30-án esik át, Brodytól délre, Jasinow és Dubie falvak között. December végén a frontról tisztképző tanfolyamra küldik Szcerzecbe. 1918. Február 11-én itt éri az orosz béke híre. Március 10-én az olasz frontra vezénylik át. A júniusi osztrák-magyar offenzíva előtt továbbtanulási kérelme megkapja az engedélyt, és lehagyja a frontot. A nagy offenzíva csúfos kudarca után több iskolatársát is visszarendelték a frontra, ő azonban betegsége miatt Budapesten maradt, októberben szanatóriumi kezelésre küldik a Vöröskereszt Kisegítő Kórházába Koritnyicára. Innen november 6-án az október végi államfordulat után tért haza, Stószra.

Helyszín:

Stósz

Adatközlő:

Bibliotheca Hungarica

Eredeti tulajdonos:

Fábry Zoltán

JPG 1