Zásady ochrany dát

Prevádzkovateľom webovej stránky 1914.sk (ďalej len webová stránka) je Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova18, 810 06 Bratislava (ďalej len Prevádzkovateľ). Návštevník webovej stránky je považovaný za Používateľa webovej stránky (ďalej len Používateľ).

Počas návštevy webovej stránky Prevádzkovateľ, kvôli kontrole realizácie služby poskytovanej prostredníctvom webovej stránky a zabráneniu jej zneužitia zaregistruje niektoré údaje o návštevníkovi (IP adresa, čas návštevy, štatistika navštívených strán). Prevádzkovateľ za účelom poskytnutia čo najdokonalejšej služby, na počítači Používateľa umiestni malý dátový súbor, tzv. „cookie”. Meno a emailovú adresu zadanú Používateľom použije Prevádzkovateľ výlučne na udržiavanie kontaktu s Používateľom, uskladňuje ich iba na potrebné časové obdobie a neposkytne ich žiadnej tretej strane.

Za digitalizovaný obsah, ktorý bol poskytnutý Prevádzkovateľovi, za jeho hodnovernosť a skutočnosť je zodpovedný majiteľ. Prevádzkovateľ môže použiť digitalizovaný obsah, ktorý mu bol poskytnutý na publikáciu na webovej stránke a na demonštráciu v rámci putovnej výstavy. Digitálny obsah pri vyhotovení informačných materiálov, letákov súvisiacich s webovou stránkou a putovnou výstavou môže byť použitý Prevádzkovateľom a partnermi zúčastňujúcimi sa na projekte. Použitie na iné účely Prevádzkovateľ musí predbežne prekonzultovať s majiteľom.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne ochrany údajov, resp. potrebujete ďalšie informácie, kontaktuje prosím administrátora projektu.