O projekte

V rokoch 2014-2018 si pripomíname 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorá bola prvým globálnym konfliktom a zásadne zmenila spoločenské, politické a ekonomické pomery vo svete. Počas vojny bolo zmobilizovaných viac než 60 miliónov vojakov. Vo vojne zomrelo asi 10 000 000 vojakov a 7 000 000 civilistov, zranených bolo vyše 20 000 000. Z územia dnešného Slovenska bolo do rakúsko-uhorskej armády zmobilizovaných 400 tisíc mužov a pamätníky na padlých v prvej svetovej vojne nájdeme takmer v každej dedine.

Pri tejto príležitosti Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Občianske združenie Tradície a hodnoty organizovalo dokumentačno-výstavný projekt. Cieľom projektu je zmapovanie a digitalizácia dokumentov, fotografii, pamiatkových predmetov, dokumentovanie lokálnych, rodinných príbehov z prvej svetovej vojny na území Slovensku.

Po uverejnení výzvy sa do projektu sa aktívne zapojilo aj niekoľko zbierkotvorných inštitúcií: Bibliotheca Hungarica zo Šamorína, Mestské múzeum v Senci, Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede, Vlastivedné múzeum v Galante, Podunajské múzeum v Komárne, Múzeum Jána Thaina, Mestské múzeum Štúrovo, Štátny archív v Nitre – pobočka Levice, Tekovské múzeum v Leviciach, Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách, Novohradské muzeum a galéria v Lučenci, Hradné múzeum vo Fiľakove, Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Banícke múzeum v Rožňave, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia.

Návštevník tejto webovej stránky, databázy sa môže oboznámiť sa s výsledkami zberu. Zaujímavosťou projektu bude plánovaná putovná výstava v rokoch 2014-2018, v ktorej budú prezentované výsledky zberu na približne 20 miestach na Slovensku od Bratislavy, až po Kráľovský Chlmec.