Podmienky použitia

Majiteľom vebovej stránky je Občianske združenie Tradície a hodnoty. Prevádzkovateľom webovej stránky 1914.sk (ďalej len webová stránka) je Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18, 810 06 Bratislava (ďalej len Prevádzkovateľ). Ak nie je to uvedené inak, digitálny obsah nachádzajúci sa na webovej stránke je v duševnom vlastníctve Prevádzkovateľa.

Digitálne obsahy, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi súkromnými osobami alebo inštitúciami sú vo vlastníctve ich majiteľov. Táto skutočnosť je riadne uvedená pri jednotlivých obsahoch.

Pre ďalšiu publikáciu, kopírovanie, uskladňovanie digitálnych obsahov nachádzajúcich sa na webovej stránke je potrebný v každom prípade predbežný písomný súhlas majiteľa.

Návštevník webovej stránky je považovaný za Používateľa webovej stránky (ďalej len Používateľ) a súhlasí s podmienkami použitia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok použitia, a to aj bez osobitného upozornenia. Za kontrolu aktuálnej verzii podmienok použitia je zodpovedný Používateľ.

Akékoľvek zasahovanie do fungovania webovej stránky, resp. pokus o zasahovanie do fungovania je zakázané. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne podmienok použitia kontaktuje administrátora projektu.

Za správnosť obsahov publikovaných na webovej stránke sú zodpovední jednotliví majitelia. Túto zodpovednosť Prevádzkovateľ neberie na seba. Z toho dôvodu, ak obsah chcete použiť ako zdroj akejkoľvek práce, konzultujte s majiteľom.

Prevádzkovateľ stránky vykoná všetky opatrenia k tomu, aby zabezpečil správne fungovanie stránky. Za prípadne chyby (ako napr. poškodenie databázy, nedostupnosť k stránke) Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Na externé odkazy nachádzajúcich sa na webovej stránke Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv a nie je zodpovedný za ich obsah. Ak dotyčná strana ho o to požiada, Prevádzkovateľ vymaže alebo upraví link.

Podmienky použitia, okrem webovej stránky 1914.sk sa vzťahujú aj na Facebook stránku www.facebook.com/1vilaghaborusemlekek, ktorá je súčasťou projektu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vymazanie komentárov, a to bez predbežného oznámenia, upozornenia alebo dôvodu. Za nežiadané komentáre sa považujú príspevky, ktoré porušujú právo, urážlivé, agresívne a vyhrážajúce komentáre, príspevky vzbudzujúce nenávisť, príspevky obsahujúce reklamy, komentáre vyjadrujúce politické postoje, resp. príspevky, ktoré narážajú na linky s vyššie uvedeným obsahom.

Súčasťou Podmienok použitia sú aj Zásady ochrany údajov vzťahujúce sa na Používateľov.